Dahlqvist, Anna Lovisa
15 Okt 1805
Persdotter, Anna Lisa
20 Mar 1777
Andersdotter, Anna
Nilsson, Petter
12 Maj 1734
Dahlqvist, Carl Adam
27 Mar 1775 -- 1809
Bengtsdotter, Anna "Maria"
2 Feb 1733 -- 1799
Larsson, Anders
3 Aug 1729

Dahlqvist, Anna Lovisa

Facts

Kön: Kvinna

Födelse: 15 Okt 1805 ,Västra Ny,Östergötlands län,Sweden

Vistelseort

Sten, Västra Stenby, Östergötlands län

Titel

Noteringar

N1

Other

This data was last updated 9 Apr 2010, 09:11:14
This page was created 26 Okt 2010, 07:57:43

Parents

Dahlqvist, Carl Adam
Persdotter, Anna Lisa

Familj - Isaacsson, Carl "Gustaf"

Barn:

Other

This data was last updated 2 Mar 2010, 21:44:41

N1: Födda Västra Ny, 1805-10-15, p 111, SVAR 64
A I: Västra Ny/Östra mellan, 1792-1804, p15, SVAR 24, Kostenhult
"Kr. Skogvaktaren C A Dahlqvist", "H. Anna L Persd.",
"Dot. Anna Lovisa 15/10 1805, V. Ny", "Son Carl Gustaf 22/11 1800"
Inga andra noteringar alls.
A I: Västra Ny/Östra mellan, 1805-20, p21, SVAR 64, Kostenhult
"Kr. Skogv C Adam Dahlqvist 27/3 1775 Hamar", "Anna L Persd. 22/8 1777 Do(Hamar?)",
"D. Anna Lov. 15/10 1805", "S. Carl Gust. 22/11 1800 Do?", "S. Peter Göran 3/11 1808"
Pappan död 1809 och på henna (och övriga?) står står det utflyttade till Motala, inget datum
Inflytt: Do(Hammar?) 1802


Inflytt Strå, 19 Nov 1828 Fr Orlunda till Menberg?
"Pig Lovisa Dahlqvist"

A I:Strå, 1829-35, p56, SVAR 64, W Kedevad. Där finns föräldrarna (inget barn) och de flyttar till Fivelstad -32.
Inflytt Fivelstad 1829-35, SVAR 182 (Inget barn)
Inflytt Orlunda -28 på Anna Lovisa
"Carl Johan Emanuel" född 29 Mars 1832 i Strå. "Föräldrar Gifte dr. Gust. Isaacson H Lovisa Dahlquist i V Ketev.?" Ett vittne är från "V. Ketorled?", älder på mamman 21 (eller 27) -> W Kedevad
A I: Fivelsdat 1829-35, p120, SVAR 131 (Inget barn), Ölstorp
Gifte Dr Carl Gust Isaaksson, St Åby 1802 18/9, Inflytt Strå 1832 nr 16, Notering: Stabketorp? 1833
Hust Anna Lovisa Dahlqvist, V Ny 1809 12/10, Inflytt Strå 1832 nr 16
A I: Fivelstad, 1829-35, p107, SVAR 117
...Carl Gustaf Isaaksson, St Åby 1802 18/9, Infl. Strå -32, nr 16, Utflyttkolumn skadad
...Lovisa Dahlqvist, V Ny 1809 12/10, Infl. Strå -31, nr 14, Utflyttkolumn skadad
... Apdoph, Fivelstad 1834 18/8
Dock ingen Carl Johan

Inflytt: Västra Stenby, 1835-11-17, nr 41, "Torp Carl G Isaksson, hust och 2 barn"
Från "Fivelstad" Till "Sten", 3 manliga och 1 kvinlig
A I:Västra stenby, 1836-40, p122, SVAR 143, "Carl Johan"
V. Sten, Wettergården
Föräldrar som står här:
Gustaf Johansson, 1802 18/9 N Åby, Inflytt: 1835 Fifvelstad, nr 41
Anna Lovisa Dahlqvist, 1805 12/10 V. Ny, Inflytt: 1835 Fifvelstad, nr 41
A I:Västra stenby, 1841-45, p140, SVAR 155, "S. Carl Johan",
Sten, Skattegårds ägor, Wätteg.
Med föräldrar
A I:Västra stenby, 1846-52, p218, SVAR 233, "Son Carl Johan", utflytt Wadstena 1848, nr 69 (fast det är ju 67)
Sten, Skattegårds ägor, Backstugan
Föräldrar som står här:
Gustaf Johansson, 1802 18/9 Åby, Inflytt: 1835 Fifvelstad, nr 41, Gifta 1832, flyttade till fattighuset
Anna Lovisa Dahlqvist, 1805 5/3 S. Ny, flyttade till fattighuset