Gustafsson, "Karl" Johan
5 Mar 1832
Dahlqvist, Anna Lovisa
15 Okt 1805
Persdotter, Anna Lisa
20 Mar 1777
Andersdotter, Anna
Nilsson, Petter
12 Maj 1734
Dahlqvist, Carl Adam
27 Mar 1775 -- 1809
Bengtsdotter, Anna "Maria"
2 Feb 1733 -- 1799
Larsson, Anders
3 Aug 1729
Isaacsson, Carl "Gustaf"
18 Sep 1802
Svensdotter, Cathrina
10 Feb 1775 -- 18 Jan 1813
Jönsdotter, Cathrina
1747
Hindriksson, Sven
2 Nov 1744
Rusk, Isaac
30 Jun 1778 (31/6 1778)
Isacsdotter, Annika
Nilsson, Peter

Gustafsson, "Karl" Johan

Facts

Kön: Man

Födelse: 5 Mar 1832 ,Strå,Östergötlands län,Sweden

Vistelseort

från 1832 W Kedevad, Strå, Östergötlands län

Noteringar

N1

Other

This data was last updated 9 Apr 2010, 08:09:02
This page was created 26 Okt 2010, 07:57:42

Parents

Isaacsson, Carl "Gustaf"
Dahlqvist, Anna Lovisa

Familj - Dalqvist, "Lena" Greta

Barn:

Other

This data was last updated 7 Okt 2009, 21:02:31

N1: "Carl Johan Emanuel" född 29 Mars 1832 i Strå. "Föräldrar Gifte dr. Gust. Isaacson H Lovisa Dahlquist i V Ketev.?" Ett vittne är från "V. Ketorled?", älder på mamman 21 (eller 27) -> W Kedevad
A I:Strå, 1829-35, p56, SVAR 64, W Kedevad. Där finns föräldrarna (inget barn) och de flyttar till Fivelstad -32.
Inflytt Fivelstad 1829-35, SVAR 182 (Inget barn)
A I: Fivelsdat 1829-35, p120, SVAR 131 (Inget barn), Ölstorp
Gifte Dr Carl Gust Isaaksson, St Åby 1802 18/9, Inflytt Strå 1832 nr 16, Notering: Stabketorp? 1833
Hust Anna Lovisa Dahlqvist, V Ny 1809 12/10, Inflytt Strå 1832 nr 16
A I: Fivelstad, 1829-35, p107, SVAR 117
...Carl Gustaf Isaaksson, St Åby 1802 18/9, Infl. Strå -32, nr 16, Utflyttkolumn skadad
...Lovisa Dahlqvist, V Ny 1809 12/10, Infl. Strå -31, nr 14, Utflyttkolumn skadad
... Apdoph, Fivelstad 1834 18/8
Dock ingen Carl Johan

Inflytt: Västra Stenby, 1835-11-17, nr 41, "Torp Carl G Isaksson, hust och 2 barn"
Från "Fivelstad" Till "Sten", 3 manliga och 1 kvinlig
A I:Västra stenby, 1836-40, p122, SVAR 143, "Carl Johan"
V. Sten, Wettergården
Föräldrar som står här:
Gustaf Johansson, 1802 18/9 N Åby, Inflytt: 1835 Fifvelstad, nr 41
Anna Lovisa Dahlqvist, 1805 12/10 V. Ny, Inflytt: 1835 Fifvelstad, nr 41
A I:Västra stenby, 1841-45, p140, SVAR 155, "S. Carl Johan",
Sten, Skattegårds ägor, Wätteg.
Med föräldrar
A I:Västra stenby, 1846-52, p218, SVAR 233, "Son Carl Johan", utflytt Wadstena 1848, nr 69 (fast det är ju 67)
Sten, Skattegårds ägor, Backstugan
Föräldrar som står här:
Gustaf Johansson, 1802 18/9 Åby, Inflytt: 1835 Fifvelstad, nr 41, Gifta 1832, flyttade till fattighuset
Anna Lovisa Dahlqvist, 1805 5/3 S. Ny, flyttade till fattighuset
Utflytt: Västra Stenby, 1848 slutet av, nr 67, SVAR 343, från "Stens äg." till "Wadstena"

Inflytt: Vadstena, 1849, 20 apr, SVAR 13, från V Stenby till 263
A I: Vadstena, Skänninge- och hovskvarteren, 1846-50, p 322, SVAR 339, Inflytt V Stenby 1849, nr 11, Utflytt, Orlunda 1859 nr 86
Utflytt: Vadstena, 1850, 24 okt, nr 86, p31, SVAR 23, Från 263 till Orlunda

A I: Orlunda 1852-61, p10, SVAR 21, (Börstad), Inflytt -50 Wadste.., Utflytt -52 V Stenby nr 26
Utflytt: Orlunda, 1852 nr 26, SVAR 179, Från Börstad till V Stenby

A I, Västra Stenby, 1851-1855, p116, SVAR 116 (Norrsten, Storgården 3/4) Inflytt -52 Orlunda
Utflytt: Västra Stenby, 1853-10-24, nr 43, SVAR 306, till Motala

Inflytt Motala Köping, 1854-03-08 SVAR 127, fr. V Stenby
A I: Motala köping, 1853-60, p1, SVAR 8
"Dräng Carl Johan Gustafsson" 5/3 -32, Strå, Inflytt -54 V Stenby, Utflytt: "-55 Factoriet p203"
A I: Motala Mekaniska Verkstad, del II, 1855-60, p203, SVAR 20
Inflytt: "Mot. Köp. p 1" -55. Not: "1857 d 18/8 uttagit Lysningsattest till Roxlösa", Gifta 25/9 -57
A I: Motala Mekaniska Verkstad, 1861-65, p71, SVAR 78
Noteringar: Född -32 5/3, Gifta -57 25/9, Inflytt "M.k." -55 infl attest nr 1
A I: Motala Mekaniska Verkstad, 1866-72, p65, SVAR 75
Födda, Motala landort 1864-70, p398, 1869-09-28, "Klara Charlotta", "Gustafsson Karl Fakt", "Dalqvist Lena d. h.", ref t p 65 i HFL. Arbete/titel: "Fakt" (många har det där)
A I: Motala Mekaniska Verkstad, 1873-78, p52
A I: Motala Mekaniska Verkstad, 1879-83, p216
A I: Motala Mekaniska Verkstad, 1884-92, p199