Isaacsson, Carl "Gustaf"
18 Sep 1802
Svensdotter, Cathrina
10 Feb 1775 -- 18 Jan 1813
Jönsdotter, Cathrina
1747
Hindriksson, Sven
2 Nov 1744
Nilsdotter, Ingeborg
Bengtsson, Hindrick
Rusk, Isaac
30 Jun 1778 (31/6 1778)
Isacsdotter, Annika
Nilsson, Peter

Isaacsson, Carl "Gustaf"

Facts

Kön: Man

Födelse: 18 Sep 1802 ,Stora Åby,Östergötlands län,Sweden

Vistelseort

från 1802 Ruskilsby, Stora Åby, Östergötlands län

Titel

Noteringar

N1

Other

This data was last updated 9 Apr 2010, 09:06:34
This page was created 26 Okt 2010, 07:57:43

Parents

Rusk, Isaac
Svensdotter, Cathrina

Familj - Dahlqvist, Anna Lovisa

Barn:

Other

This data was last updated 2 Mar 2010, 21:44:41

N1: Födda, Stora Åby, 1802-09-18, maskin-p 341, SVAR 181, "Carl Gustaf", Föräldr: "Grenad. Isaac Rusks, Cathrina Svensdotters Barn på Ruskilsby äg."
A I: Stora Åby, 1790-1805, p 172, SVAR 96, (Ruskilsby, ägor, No 85 1/2)
"Grenad. Isaac Rusk? -78 31/6 Åby"
"Hust Cath Svens. -75 10/2 Åby"
"Son Carl Gustaf 1802 18/9 Åby"
A I: Stora Åby, 1805-1814, p 508, SVAR 269, (Ruskelsby ägor)
"LifG Isaak Rufk?", Åby 1778 31/6, Vigd 1800
Struken: "H Catharina Svensdr" 1775 10/2", Död 18/1 1813
Ersatt med: "Pig. Ingeborg Lena Angsdr?", Åby 1779, Fr. Stengårdsfält?, ?nda? 1812
"S Carl Gustaf" 1802 18/9, Åby
"S Sven Peter" 1805 14/1, Åby
"S Johannes" 1808 24/4, Åby
"S Anders" 1860 (orimligt) 18/10, Åby"Carl Johan Emanuel" född 29 Mars 1832 i Strå. "Föräldrar Gifte dr. Gust. Isaacson H Lovisa Dahlquist i V Ketev.?" Ett vittne är från "V. Ketorled?", älder på mamman 21 (eller 27) -> W Kedevad
A I:Strå, 1829-35, p56, SVAR 64, W Kedevad. Där finns föräldrarna (inget barn) och de flyttar till Fivelstad -32.
Inflytt Fivelstad 1829-35, SVAR 182 (Inget barn)
A I: Fivelsdat 1829-35, p120, SVAR 131 (Inget barn), Ölstorp
Gifte Dr Carl Gust Isaaksson, St Åby 1802 18/9, Inflytt Strå 1832 nr 16, Notering: Stabketorp? 1833
Hust Anna Lovisa Dahlqvist, V Ny 1809 12/10, Inflytt Strå 1832 nr 16
A I: Fivelstad, 1829-35, p107, SVAR 117
...Carl Gustaf Isaaksson, St Åby 1802 18/9, Infl. Strå -32, nr 16, Utflyttkolumn skadad
...Lovisa Dahlqvist, V Ny 1809 12/10, Infl. Strå -31, nr 14, Utflyttkolumn skadad
... Apdoph, Fivelstad 1834 18/8
Dock ingen Carl Johan

Inflytt: Västra Stenby, 1835-11-17, nr 41, "Torp Carl G Isaksson, hust och 2 barn"
Från "Fivelstad" Till "Sten", 3 manliga och 1 kvinlig
A I:Västra stenby, 1836-40, p122, SVAR 143, "Carl Johan"
V. Sten, Wettergården
Föräldrar som står här:
Gustaf Johansson, 1802 18/9 N Åby, Inflytt: 1835 Fifvelstad, nr 41
Anna Lovisa Dahlqvist, 1805 12/10 V. Ny, Inflytt: 1835 Fifvelstad, nr 41
A I:Västra stenby, 1841-45, p140, SVAR 155, "S. Carl Johan",
Sten, Skattegårds ägor, Wätteg.
Med föräldrar
A I:Västra stenby, 1846-52, p218, SVAR 233, "Son Carl Johan", utflytt Wadstena 1848, nr 69 (fast det är ju 67)
Sten, Skattegårds ägor, Backstugan
Föräldrar som står här:
Gustaf Johansson, 1802 18/9 Åby, Inflytt: 1835 Fifvelstad, nr 41, Gifta 1832, flyttade till fattighuset
Anna Lovisa Dahlqvist, 1805 5/3 S. Ny, flyttade till fattighuset