?, Vera

?, Vera

Föräldrar

Okänd

Familj - ?

Barn: