Jansson, Anders
1768

Jansson, Anders

Facts

Kön: Man

Födelse: 1768 ,Hammar?,Örebro Län,Sweden

Yrke

Torpare

Vistelseort

Hålan, Järskalleby, Västra Ny, Östergötlands län

Noteringar

N1

Other

This data was last updated 9 Apr 2010, 08:54:51
This page was created 26 Okt 2010, 07:57:43

Parents

Unknown

Familj - Jansdotter, Ulrika

Barn:

Other

This data was last updated 27 Jan 2010, 08:03:29

N1: Det finns en "Hammars" församling i Örebro län? Eller är det vågot i V Ny eller dess omgivning? Hittade inget uppenbart i senare index på V Ny. Hittade ingen passande född i V Ny.

Det finns födda i Hammar, Örebro 1768:
Anders Johansson född 14 juli 1768. "Anders Johansson på Öno?" "Fadren Johan Nilsson ???? Maria Andersdotter"
Anders Johansson född 28 aug 1768. "Anders Johansson i Fastbu?" "Fadren Johan Larsson ???? Elisabet Persdotter", SVAR 112
Så tidiga husförhörslängder saknas hos SVAR

Hittar dem ej som vigda i V Ny mellan 1782-1790 (första barnet 1789 enl nedan)

Tidigare husförhörslängder saknas hos SVAR
A I: Västra Ny, 1789-1791, p 191, SVAR 107, (Hålan, Järskalleby ägor) Född 1768 i "Hamar" (med streck över m)
A I: Västra Ny, Östra och mellanrotarna, 1792-1804, p 109, SVAR 113, (Hålan, Järskalleby ägor), Sista noteringen på nattvard är 1798. De andra som finns noterade där har nattv 1798 och 1800, dvs antagligen byte av invånare. Född 1768 i "Hamma"
1797-03-30 (döpt 2 april) föds en Lars Ulric i Västra Ny, p262, SVAR 258, i Hålan
Kan ej hitta dem på Västra Ny, AI 1805-1820, Järskalleby (SVAR 161-172)