?, Gulli

?, Gulli

Föräldrar

Okänd

Familj - Melkersson, Georg

Barn: