Person, Anders
14 Nov 1788 -- 1840
Jacobsdotter, Stina
Andersson, Peter

Person, Anders

Fakta

Kön: Man

Födelse: 14 Nov 1788 Medevigården - Wedhems S Rote,Vinnerstad,Östergötlands län,Sweden

Död: 1840

Yrke

Statdräng

Noteringar

N1

Övrigt

Den här informationen uppdaterades senast 30 Sep 2010, 22:12:18
Denna sida skapades 26 Okt 2010, 07:57:34

Föräldrar

Andersson, Peter
Jacobsdotter, Stina

Familj - Månsdotter, Stina Cajsa

Barn:

Övrigt

Den här informationen uppdaterades senast 8 Sep 2009, 10:36:43

N1: Födda, Vinnerstad 1788-11-14, p 253 SVAR 140
Anders
Peter Anderssons i Wedhems Medevigs? och G???d Gustan?? & Stina Jacobsdotter . . ?unig?, son söpt d 16 do.
... Flera vittnen från Wedhem-någonting...

Medevigården i Wedhems S Rote finns på Vinnerstad AI 1814-19 SVAR 48 & 49
Har letat igenom Wedhems N och S rote. (SVAR 1-51) i den boken utan att hitta dem.
...

Hittar ej Anders under Mörby i Ekebyborna A I 1810-13
...

Vigda Ekeebyborna 1819-09-24, SVAR 10
Nr 1: Anders Persson och Stina Cajsa Månsdotter. ch? fig? 12 br?, Brudg. Drängen och tillträdande Torparen från Mörby Rusthåll. Brud. Pigan från Mörby Rusthåll. Lyst den 29 Augusti 6, 12 september i Egebyborna kyrka. Vigde derstädes.

A I, Ask, 1810-26, p56, SVAR 232 (Elmtomta Sörg. Ägor)
Torp. And. Persson, Huin?tt??? -88 14?/11, Vigda 10/9 -19
Hust Stina Cais. Månsd., Ekebyb. -85 19/7
S. And. Peter, Ask 5/8 -24

Födda, Ask 1824-08-05, SVAR 281
Anders Peter, Elmtomta ägo
Föräldr: T. Anders Persson Hu Stina C Månsdr. Moderns ålder 34.

A I, Ask, 1826-50, p49, SVAR 61 (Elmtomta Sörg.s Ägor)
T. Anders Persson, Winnerst -88 14/11, Vigda 1819 10/9, Notering: 1835? Till Alma Söderg. 29
H. Stina C. Månsdotter, Egebybor. -85 19/7, Notering: 1835? Till Alma Söderg. 29
S. Anders Petter, Ask -24 5/8 , Notering: 1835? Till Alma Söderg. 29

A I, Ask, 1826-50, p27, SVAR 39 (Alma Södergård)
Gifta Dr. Anders Pehrsson, Winnerst -88 14/11, Vigda 1819 10/9, "Från Dalen 29", Utfl: Fornåsa 1836 nr 19
H. Stina Caisa Månsdr, Ekebybor. -85 19/7, Vigda 1819 10/9, "Från Dalen 29", Utfl: Fornåsa 1836 nr 19
Son Anders Petter, Ask -24 5/8, "Från Dalen 29", Utfl: Fornåsa 1836 nr 19

Infl, Fornåsa 1836-11-19 nr 36, SVAR 161
Gifta Dr Anders Persson med hustru o barn, 2 män 1 kvinl, Från Ask, Till Råå

A I, Fornåsa, 1836-40, p85, SVAR 94 (Krono Skatteg Ägor - Råå - Esplunda Rote)
Gifta Dr. And. Persson, Winnerstad -88 14/11, Infl: Ask -36 nr 29
H. Stina Caisa Månsdr, Egebybor. -85 19/7, Infl: Ask -36 nr 29
Son And. Petter, Ask -24 5/8, Infl: Ask -36 nr 29, Utfl: Egebyborna 1839 nr 29