Andersson, "Anders" Peter
5 Aug 1824 -- 29 Dec 1868
Månsdotter, Stina Cajsa
19 Jul 1785 -- 1851
Nilsdotter, Catherina
ung 1750 -- 23 Maj 1792
Olofsson, Emmanuel Magnus
23 Maj 1756
?
Dryngelsson, Olof
Person, Anders
14 Nov 1788 -- 1840
Jacobsdotter, Stina
Andersson, Peter

Andersson, "Anders" Peter

Facts

Kön: Man

Födelse: 5 Aug 1824 Elmtomta,Ask,Östergötlands län,Sweden

Död: 29 Dec 1868 Bergsäter,Motala landsförsamling,Östergötlands län,Sweden

Noteringar

N1

Other

This data was last updated 7 Okt 2010, 14:03:21
This page was created 26 Okt 2010, 07:57:41

Parents

Person, Anders
Månsdotter, Stina Cajsa

Familj - Johansdotter, Anna "Sophia"

Vigsel: 26 Aug 1855 ,Vinnerstad,Östergötlands län,Sweden

Barn:

Other

This data was last updated 7 Okt 2010, 14:03:59

N1: Födda, Ask 1824-08-05, SVAR 281
Anders Peter, Elmtomta ägo
Föräldr: T. Anders Persson Hu Stina G Månsdr. Moderns ålder 34.

A I, Ask, 1810-26, p56, SVAR 232 (Elmtomta Sörg. Ägor)
Torp. And. Persson, Huin?tt??? -88 14?/11, Vigda 10/9 -19
Hust Stina Cais. Månsd., Ekebyb. -85 19/7
S. And. Peter, Ask 5/8 -24

A I, Ask, 1826-50, p49, SVAR 61 (Elmtomta Sörg.s Ägor)
T. Anders Persson, Winnerst -88 14/11, Vigda 1819 10/9, Notering: 1835? Till Alma Söderg. 29
H. Stina C. Månsdotter, Egebybor. -85 19/7, Notering: 1835? Till Alma Söderg. 29
S. Anders Petter, Ask -24 5/8 , Notering: 1835? Till Alma Söderg. 29

A I, Ask, 1826-50, p27, SVAR 39 (Alma Södergård)
Gifta Dr. Anders Pehrsson, Winnerst -88 14/11, Vigda 1819 10/9, "Från Dalen 29", Utfl: Fornåsa 1836 nr 19
H. Stina Caisa Månsdr, Ekebybor. -85 19/7, Vigda 1819 10/9, "Från Dalen 29", Utfl: Fornåsa 1836 nr 19
Son Anders Petter, Ask -24 5/8, "Från Dalen 29", Utfl: Fornåsa 1836 nr 19

Infl, Fornåsa 1836-11-19 nr 36, SVAR 161
Gifta Dr Anders Persson med hustru o barn, 2 män 1 kvinl, Från Ask, Till Råå

A I, Fornåsa, 1836-40, p85, SVAR 94 (Krono Skatteg Ägor - Råå - Esplunda Rote)
Gifta Dr. And. Persson, Winnerstad -88 14/11, Infl: Ask -36 nr 29
H. Stina Caisa Månsdr, Egebybor. -85 19/7, Infl: Ask -36 nr 29
Son And. Petter, Ask -24 5/8, Infl: Ask -36 nr 29, Utfl: Egebyborna 1839 nr 29

Utfl, Fornåsa 1839-10-24 nr 29, SVAR 158
Dr. Anders Petter Andersson, Från Råå, till Egebyborna

A I, Ekebyborna 1841-48, p109 SVAR 124 (Mörby Rusthåll)
Dr. Anders Pet. Andersson, Ask -24 5/?, Infl: Fornåsa -39, Utfl: Ekeby -46

A I, Ekebyborna 1841-48, p21 SVAR 31 & 36 + 32 (Egeby Sörg.)
Dräng Anders Petter Andersson, Ask -24 5/8, Infl: Mörby -46, Utfl: Kårby (Struket Egebyborna) -48

A I, Ekebyborna 1841-48, p66 SVAR 81 (Kårby Frälse)
Dr And. Petter Andersson, Ask -24 5/8, Infl: Egeby S. -48

A I, Ekebyborna 1848-55, p74 SVAR 86 (Kårby Frälse)
Dr And. Pet Andersson, Ask -24 5/8, Infl: Ekeby? -48, Utfl Motala -55 nr 33

Vigda Vinnerstad 1855-08-26, nr 4
Anders Petter Andersson, Sophia Johansdotter, Dräng fr Kårby Egebyborna Sockn. Piga fr Sonarp Frälsegård. Giftom Fadren Brukaren Johan Petter Persson från Älfvestad. Lyst ??? gång d 15 juli.
12 31 25 1 1 ???

Utfl: Ekebyborna 1855-10-24, SVAR 32
Nr 33, Dr Anders Pet. Andersson, Från Kårby 74, Till Motala, 1 man

Infl: Motala, 1855-11-20 nr 109, SVAR 84
Dr Anders Pett. Andersson, Från E.byborna, Till Bergsäter, 1 manl + 1 kvinl

Bergsäter är på p 504 i Motala landsf. II 1854-1860.
Hittar dem ej där.

Utflyttade Motala socken (ej köping), 1858-10-19 nr 101
Dräng Anders Peter Andersson m h o b, Fr Bergsäter, Till Winnerstad, 1+2

Inflyttade Vinnerstad, 1858-11-13 nr 33
Gifta Dr Anders Pet. Andersson, Fr Motala, TIll St. Qvisberg, 2 manl +2 kvinl

A I, Vinnerstad 1859-60, p 71 SVAR 79 (St. Qvissberg)
Gifta Dr??? And. Peter Andersson, infl besked: 33, Född Ask -24 5/4, Infl Motala -58, Utfl -60 Motala nr 11
H Anna Sofia Johansdotter, Älfvestad -30 5/7 , Infl: Motala -58, Utfl -60 Motala nr 11
D Hilda Sofia, Winn. -55 9/10 , Utfl -60 Motala nr 11
S Carl August Theodor, Winn. -58 2/11, Utfl -60 Motala nr 11

Utflyttade Vinnerstad, 1860-10-24 nr 11,
Dr And. Peter Andersson m. h. o. b., Från: Qvissberg p 71,Till Motala, 2 man, 2 kvinl

Inflyttade Motala, 1860-11-01 nr 55
Gifta Dr And. P. Abdersson m.h.o.b., Fr Winnerstad, Till Holm, 2 man, 2 kvinl

Född, Motala landsförsaml. 1861-02-09, SVAR 43
Nr 19, Född: Febr 9 ,Döpt: Febr 10, Selma Wilhelmina, Arbetskarlen Anders Peter Andersson/Anna Sophia Johansdotter, Hemvist: Holm p157 209, Modern: 30 år

A I, Motala Landsförsaml I 1861-1865, p209 SVAR 198, (Holms mellangård)
Arbetskarl Anders Peter Andersson, -24 5/8 Ask, Infl: Vinnerstad -60 nr 55, Utfl Aspegården 17/11 -63 nr 279
H Anna Sophia Johansdotter, -30 5/7 Älfvestad, Infl: Vinnerstad -60 nr 55, Utfl Aspegården 17/11 -63 nr 279
D Hilda Sophia, -55 9/10 Vinnerstad, Infl: Vinnerstad -60 nr 55, Utfl Aspegården 17/11 -63 nr 279
S Carl August Theodor, -58 2/11 Vinnerstad, Infl: Vinnerstad -60 nr 55, Utfl Aspegården 17/11 -63 nr 279
D Selma Wilhelmina, -61 9/2 Motala, Utfl Aspegården 17/11 -63 nr 279

A I, Motala Landsförsaml I 1861-1865, p279 SVAR 265, (Motala Aspegård)
Arbetskarlen Anders Peter Andersson, -24 5/8 Ask, Infl: Vinnerstad -60 nr 55, Infl: p209 18/11 -63, Utfl Bergsäter 12/12 -64 nr 485
H Anna Sofia Johansdotter, -30 5/7 Elfvestad, Infl: Vinnerstad -60 nr 55, Infl: p209 18/11 -63, Utfl Bergsäter 12/12 -64 nr 485
D Hilda Sofia, -55 9/10 Winnerstad, Utfl Bergsäter 12/12 -64 nr 485
S Carl August Theodor, -58 2/11 Winnerstad, Utfl Bergsäter 12/12 -64 nr 485
D Selma Wilhelmina, -61 9/2 Motala, Utfl Bergsäter 12/12 -64 nr 485

A I, Motala Landsförsaml II 1861-1865, p485 SVAR 178, (Grindtorpet, Bergsäter)
Arbetskarl? Anders Peter Andersson, -24 5/8 Ask, Infl: Vinnerstad -60 nr 55, Infl JN? Aspeg? 12/12 -64 nr 279
H Anna Sofia Johansdotter, -30 5/7 Elfvestad
D Hilda Sofia, -55 9/10 Vinnerstad
S Karl August Theodor, -58 2/11 Vinnerstad
D Selma Wilhelmina, -61 9/2 Motala

A I, Motala Landsförsaml I 1866-72, p18 SVAR 27, (Grindtorpet, Bergsäter)
Arb Anders Peter Andersson, -24 5/8 Ask, Infl p279 -60 -64 nr 55, död 29/12 -68
H->Enkan Anna Sofia Johansdotter, -30 5/7 Älfvestad, Gift 68 29/2, Infl p279 -60 -64
D Hilda Sofia, -55 9/10 Winnerstad
S Karl August Theodor (F. 180), -58 2/11 Winnerstad
D Selma Wilhelmina (F. 181), -61 9/2 Motala
S Karl Enock -68 30/7 Motala