Svensson, Inger

Svensson, Inger

Föräldrar

Okänd

Familj - Lindh, "Michael" Valentin

Barn: