?, Lillan
?, Inga
?, Ragnar
From, Märta
Gustavsson, Klara "Charlotta"
28 Sep 1869 -- 1925
From, Anders "Simon"
5 Jan 1872 -- 29 Nov 1957
?, Johan

?, Lillan

Föräldrar

?, Ragnar
?, Inga