?, Alva

?, Alva

Föräldrar

Okänd

Familj - Lindahl, "Rune" Bernhard

Barn: