?, Karin

?, Karin

Föräldrar

Okänd

Familj - Fransson, Sven

Barn: