?, Birgit

?, Birgit

Föräldrar

Okänd

Familj - Fransson, Göte

Barn: