?, Inga

?, Inga

Föräldrar

Okänd

Familj - Fransson, Börje

Barn: