?, Alice

?, Alice

Föräldrar

Okänd

Familj - Fransson, Helge

Barn: