?, Lisa

?, Lisa

Föräldrar

Okänd

Familj - Wenell, Ivan

Barn: