East Gothic Gaming Country Club

Om EGGCC

East Gothic Gaming Country Club är en spelförening i syfte att främja spelandet av brädspel och TV-spel i Östergötland, främst på landet i trakterna strax väster om Linköping. Föreningen bildades 2010 efter flera år av inofficiellt spelande mellan grannar och andra.

Tanken med föreningen var att spela under mer ordnade förhållanden med regelbundet utlysta träffar hemma hos föreningsmedlemmarna, samt att bygga vidare på den samling spel som medlemmarna förfogar över. Det kommer mestadels vara brädspel men även tv/dator-spel.